>
Menu Produkter
da en
Sammenligningslister
Produktsammenligning
4 / 4 artikel
maks. Antal nået for denne kategori!
Fjern venligst mindst et produkt fra kategorien, for at kunne tilføje nye.
Sammenligningslister
Produktsammenligning
er tilføjet til sammenligningsliste.
Tilføj produkt
For sammenligning af produkter, skal de tilføjes til sammenligningslisten.
Sammenligningslister
ProduktsammenligningBetingelser for deltagelse og databeskyttelsesregler
Engelbert Strauss-konkurrence


I. Arrangør

 1. Arrangør af konkurrencen er Engelbert Strauss GmbH & Co. KG, Frankfurter Str. 98 – 108, 63599 Biebergemünd.
 2. Konkurrencen har ingen forbindelse til Instagram og sponsoreres, organiseres eller støttes ikke på nogen måde af Instagram.
 3. Deltagerne kan ikke stille krav til Instagram, der står i sammenhæng med konkurrencen.
 4. Instagram er ikke modtager af information og data fra deltagerne men derimod arrangør.
 5. Samtlige forespørgsler og henvisninger til konkurrencen bedes rettet til arrangør og ikke til Instagram.

II. Berettigelse til deltagelse

 1. Alle naturlige personer, der er fyldt 18 år er berettiget til deltage i konkurrencen. Personer under 18 år skal for at kunne deltage indhente en samtykkeerklæring fra sin værge. Dersom en sådan ikke foreligger, der deltagelse i konkurrencen udelukket.
 2. Arrangørens medarbejdere og forbundne selskaber samt disses medarbejdere er udelukket fra deltagelse.
 3. Forudsætning for deltagelse i konkurrencen er at deltageren har en offentligt tilgængelig Instagram-konto.

III. Afslutning på konkurrencen

 1. Konkurrencen begynder så snart Engelbert Strauss på via sin Instagram-kanal udsender opfordring til at deltage.
 2. Det kræver et billede eller video under hashtaget #strausschallenge på Instagram at deltage i konkurrencen. På billedet eller i videoen skal deltageren afbillede det nye Strauss-logo på en kreativ måde. Billedet eller videoen skal postes unde ovenstående hashtag inden den 21.06.2021, kl. 23:59. For at Engelbert Strauss kan se billedet eller videoen, skal deltagerens Instagram-konto være offentlig tilgængelig.
  Vinder af konkurrencen udvælges på følgende måde:
  Efter afslutning på konkurrencen (21.06.2021) udvælger Engelbert Strauss mellem 02.04.2021 – 21.06.2021 i alt otte billeder/videoer blandt de postede. Alle otte deltagere deltager så i kvartfinalen.
  Deltagerne i kvartfinalen modtager fra den 23..06.2021 en privat meddelelse fra Engelbert Strauss vedrøreden start på kvartfinalen.
  I kvartfinalen vil der i alt være fire afstemninger. I forbindelse med hver afstemning bliver billede og video fra to deltagere delt i en Instagram Story. Igennem rundspørgefunktionen på Instagram kan Engelbert Strauss-Followere 24 timer efter offentliggørelsen afgive deres stemme. Vinderen af kvartfinalen går videre til semifinalen.
  Deltagere i semifinalen vil efter afsluttet kvarfinale bliver informeret i en privat besked om, hvornår semifinalen finder sted.
  I semifinalen vil der være to afstemninger med hver to deltagere (se forløb for kvartfinale) De to vindere mødes efterfølgende i finalen. Finaledelagerne modtager en privat meddelelse om deltagelsen i finalen så snart semifinalen er afgjort.
  I finalen vælges vinderen, som i alle foregående runder med stemmer fra Engelbert Strausses followers på Instagram.
  Vinder af finalerunden offentliggøres via Engelbert Strauss´ konto. Vinderen og de øvrige deltagere, der er nået til kvartfinalen, bliver efterfølgende kontaktet i en privat meddelelse.
  Med deltagelse i konkurrencen samtykker deltager udtrykkeligt til, at hans/hendes Instagram-brugernavn og billede/video af logoet postes på Engelbert Strauss´ Instragram-profil.
 3. Vinder af førstepladsen er Strauss-Cup-pokalen, en pengepræmie på 2.500€ og et gavekort til varer på 2.500€ (kan kun indløses i det land, hvor deltageren har sin bopæl). De andre syv deltagere i kvartfinalen modtger hver et gavekort på 100€.
 4. Med tilsendelse af privatmeddelelser bliver vinder og de øvrige syv deltagere af kvartfinalen opfordret til indenfor en uge at sende sine fuldstændige kontaktdeltajer til Engelbert Strauss´ Instagramprofil for at indkræve præmien
 5. Dersom vinderen ikke har sendt en privatmeddelelse indenfor en uge, forfalder kravet på præmien. I så fald vil andenpladsevinderen bliver kåret til vinder. Andenpladsvinderen har så syv dage til at gøre sin sejr bekendt i en privatmeddelelse til Engelbert Strauss´ Instagram-konto.
  Dersom en af de øvrige deltagere i kvartfinalen ikke melder tilbage efter en uge med en privatmeddelelse, forfalder kravet på præmien.
 6. Vinderen og Engelbert Strauss aftaler, hvornår overdragelsen af præmien skal finde sted. Præmien skal overrækkes personligt på virksomhedens adresse i Biebergemünd.
  Under vinderens ophold på virksomhedens adresse i Biebergemünd med det formål at modtage præmien, vil der bliver lavet billede- og videomateriale, som bliver offentliggjort på Engelbert Strauss´ Instragram-profil.
 7. Vinder har ikke ret til at få udbetalt gavekortets værdi i kontanter. Vinder kan ikke overføre præmien til tredjepart ej heller kan præmien erstattes af noget andet.

IV. Ansvarsfraskrivelse

 1. Arrangør henviser til, at konkurrencens tilgængelighed og funktion ikke garanteres. Grundet ydre omstændigheder og tvang kan konkurrencen blive afsluttet eller fjernet uden, at deltagerne i den sammenhæng kan stille krav overfor arrangør.
 2. Hertil hører problemer, ændringer af regler eller beslutninger fra platformindehavere som Instragrams side i det omfang konkurrencen gennemføres på eller i forbindelse med disse.

V. Hæftelse

 1. Arrangørs hæftelse samt tilskyndelse og medhjælp til forårsaget skade, inklusive folgeskader er udelukket så længe skaderne ikke sker på baggrund af grov uagtsomhed eller med vilje. Det gælder ikke for skader på liv, lemmer og helbred eller skyldig overtrædelse af væsentlige punkter i kontrakten.
 2. I tilfælde af en skyldig overtrædelse af væsentlige kontraktlige pligter, der sker under andre omstændigheder end grov uagtsomhed eller med vilje, begrænses hæftelse for arrangør til typiske forudseelige skader.

VI. Ansvar for indhold

 1. Arrangør er ikke forpliget til at undersøge indhold, der kommer fra deltger (særligt ikke billeder og video) for potentiel krænkelse af tredjeparts rettigheder. Arrangør er dog berettiget til at afvise indhold, hvis de efter dennes mening strider mod sædeligheden.
 2. Med upload af indhold, særligt billeder og videoer, samtykker deltagerne til, at indhold ikke er underlagt tredjeparts rettigheder. Det vil sige, at indhold enten stammer fra en tredjepart eller, at samtykke er indhentet fra tredjepart.
 3. Deltager fritager arrangøren for alle tredjeparts krav, der opstår på grund af indhold stillet til rådighed af deltagerne. De indvilliger i til enhver tid at støtte arrangøren i at afværge sådanne krav og støtte arrangør i at afværge sådanne krav.
 4. Deltagerne samtykker til, at deres bidrag i forbindelse med arrangørs konkurrence bruges, videresendes samt, at de må offentliggøres af tredjepart (f.eks.på Instagram). Til disse formål har arrangør desuden berettiget til at bearbejde deltagers bidrag (f.eks. formatering, retouche, farvelægning, etc.). Disse rettigheder tildeles uden vederlag samt uden rummelige, indholdsmæssige eller tidslige begrænsninger.
  Med deltagelse i konkurrencen erklærer deltageren sig indforstået med, at dennes Instagram-brugernavn og billede/video af logoet offentliggøres af Engelbert Strauss. For yderligere brug af værket af iscenesættelsen af logoet vil Engelbert Strauss tage individuel kontakt til deltagerne.

VII. Databeskyttelse

Arrangørs supplerende henvisninger (FAQ´s i forbindelse med databeskyttelse (information iht. art. 13 DSGVO - Grundlæggende lov om datasikkerhed):

1. Hvem er ansvarlig for bearbejdning af data?

Den ansvarlige instans er Engelbert Strauss GmbH & Co. KG, Frankfurter Str. 98 – 108, 63599 Biebergemünd (datenschutz@engelbert-strauss.de). Vores ombudsmand for databeskyttelse Dr. Florian Modlinger, kan kontaktes per e-mail under modlinger@engelbert-strauss.de.

2. Hvilke kilder og data bruger vi?

Vi indsamler og bearbejder persondata som arrangør af konkurrencer og bruger disse i det omfang, de er nødvendige som grundlag for retsforholdet til dig som deltager og til gennemførelse og afvikling af konkurrencen, herunder Instagram-brugernavn og offentliggjorte billeder/videoer af logopræsentationen. For alle kvartfinaledeltagere (vindere af en pris) indebærer det det fulde navn og adresse. Der ud over bearbejder vi bankdetaljer for vinderen af førstepræmien.

3. Med hvilket formål bearbejder vi dine data? (formål med bearbejdning) og på hvilket retsgrundlag?

Vi bearbejder dine persondata i overensstemmelse med bestemmelserne i den europæiske generelle databeskyttelsesesforordning (DS-GVO) og tysk lov om beskyttelse af privatlivets fred (BDSG) i forbindelse med afvikling af konkurrencer. Bearbejdningen af persondata sker i forbindelse med gennemføring af konkurrencen og især i forbindelse med udbetaling og/eller overdragelse af præmien (art. 6, stk. 1 b) i DSGVO samt til opfyldelse af lovpligtige forpligtelser og overholdelse af lovpligtige krav (art. 6 stk. 1 c) DSGVO).

4. Hvem får mine data?

De afdelinger og enheder i virksomheden, der skal bruge dine data for at opfylde vores kontraktlige og juridiske forpligtelser modtager dine persondata. I forbindelse med overdragelse af præmien videregiver vi dine persondata til en speditørvirksomhed. Et udpluk af deltagernes bidrag offentliggøres på arrangørens Instagram-kanal.

5. Hvor længe gemmes mine data?

I det omfang det er lovligt bearbejder og gemmer vi dine persondata så længe det er påkrævet til formålet, dvs. til afvikling af konkurrencen. Derefter bliver disse data regelmæssigt slettet, dersom du ikke udtrykkeligt giver samtykke til, at vi må videregiver dem til reklameformål. Vi slettet dem ikke, hvis de er påkrævede for at opfylde krav fastholdt i den tyske handelslovbog (Handelsgesetzbuch (HGB)) og til overholdelse af skatteregler eller lignende. I så fald gør sig gældnede frister for opbevaring og/eller dokumentation. De udgør i reglen ti år.

6. Videregives data til tredjepart?

Data videregives ikke til tredjepart.

7. Hvilken databeskyttelse har jeg?

Alle registrerede har ret til at indhente information iht. art. 15 i DSGVO, retten til berirgtigelse iht. 16 DSGVO, retten til sletning iht. art. 17 DSGVO, retten til begrænset bearbejdning iht. art. 18 DSGVO, retten til dataportabilitet i art. 20 DSGVO samt retten til, under forudsætning af art. 21 DSGVO at gøre indsigelser mod bearbejdning af bestemte persondata. I forbindelse med retten til aktindsigt og ret til sletning gælder begræsningerne iht. §§ 34 og 35 BDSG. Der ud over består retten til at klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse (art. 77 DSGVO sammen med § 19 BDSG).

8. Er jeg forpligtet til at stille data til rådighed?

I forbindelse med konkurrencen skal du stille de data til rådighed, der er påkrævet for at kunne gennemføre konkurrencen. Det samme gælder i fobrindelse med data, som vi skal have for at kunne overholde alle juridiske krav. Uden disse data kan deltagelsen kun ske i begrænset omfang eller være umulig.

9. I hvilket omfang er der en automatisk beslutningsprocedure i enkeltsager? I hvilket omfang bliver mine data brugt til profildannelse (Scoring)?

En fuldautomatiseret beslutningsprocedure iht. art. 22 DSGVO finder ikke sted. Dersom vi skulle gøre brug af denne procedure i enkeltstående tilfælde, vil du blive informeret herom individuelt, hvis det er juridisk påkrævet. Vi bearbejder ikke dine data med det formål at vurdere bestemte personlige aspekter (profiling).

Arrangørs kontaktdata

Engelbert Strauss GmbH & Co. KG
Frankfurter Str. 98 – 108
63599 Biebergemünd

E-Mail: gewinnspiel@engelbert-strauss.de