Menu Produkter
da en

LeksikonGuttasyn®


Arbejdsbeskyttende forklæder opfylder kravene i direktiv 89/686/EØF for personlige værnemidler (PSA kategori III). De er fremstillet af førsteklasses materialer og opfylder alle kravene.

EN 467: Beskyttelsestøj, ydelseskrav til beklædningsgenstande giver beskyttelse mod kemikalier til dele af kroppen.

EN 340: Beskyttelsestøj, generelle krav